Документарниот центар ИНБОХ нуди соодветни консултантски услуги со цел олеснување на работењето на клиентите како и законско усогласување на своите клиенти со Законот за архивски материјал и сите подзаконски акти ( опишани во делот : законска регулатива ) .

Консултантски услуги кои документарниот центар ги нуди на клиентите се :

- Изготвување на план и листа на архивски знаци , кој во себе содржи 3 прилога
( план на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал со рокови на негово чување ) .
За компаниите кои не се запознаени со канцелариското и архивско работење и изготвувањето на плановите и листите на архивски знаци , документарниот центар може да ги изготви истите согласно типовите на документација со која располага клиентот.
За повеќе информации контактирајте нè тука - Обука за работење со деловодна книга ...
Доколку компанијата не е запознаена со работењето со канцелариското и архивско работење и водењето на деловодната книга , документарниот центар може да изврши соодветна обука ...
За повеќе информации контактирајте нè тука - Заведување и разведување на актите ...
Доколку клиентите имаат потреба од обука за правилно заведување и разведување на актите , Инбох документарниот центар е подготвен да направи обука ...
За повеќе информации контактирајте нè тука - Селекција на документација со изминати рокови на чување
Поради законската обврска на клиентот за селектирање и издвојување на документација со изминат рок на чување , документарниот центар Инбох може да го изврши истото за клиентите ...
За повеќе информации контактирајте нè тука
Физичкa Aрхивa

Физичкa Aрхивa

Совршена организациска ефикасност

Е-Aрхивa

Е-Aрхивa

Информациите на дланка

Дата хостинг

Дата хостинг

Е-mail пораки и документи, бази на податоци, содржина на вашиот Intranet, вашите највредни податоци ќе бидат безбедни со нас

Дигитализација

Дигитализација

Целосна контрола над документацијата

Архивско сеф депо (media vault)

Архивско сеф депо (media vault)

Кога безбедноста е врвен приоритет

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk