choose language: EN

Добродојдовте

Во услови на глобално поврзан пазар ефикасноста во работењето се претвори во нужен услов за опстанок на бизнисите, додека растот единствено станува можен со ИНОВАЦИИ во работењето и партнерско вмрежување на бизнисите, со што ефикасноста и иновациите на еден, стануваат конкурентна предност на сите поврзани бизниси...

прочитај повеќе

Новости

  • Физичко архивирање

    Услугата физичко архивирање подразбира ефикасно и безбедно складирање на вашата физичка документација. Нашето архивско депо е организирано според највисоките...

  • Е-Архива

    Концептот на електронското архивирање, Е-Архива, претставува интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата електронска документација и до...

  • Дата хостинг

    Колку се важни податоците кои ги чувате на вашите сервери за нормално функционирање на вашето деловно работење? Доколку...

© 2011 INBOX archive & data center
следи не на: facebooktwittertwitter